نقدنامه فلسفه و کلام ادیان و عرفان (PHTHJO) - پرسش‌های متداول